Sinasabi ng mga nagsusulong ng Anti-Terrorism Law na walang dapat ikatakot ang mga matitinong tao na walang intensyong gumawa ng mga aksyon na maaring ituring na terorismo. Tama naman at sang-ayon ako kung—at ito ay isang malaking kung—ang lahat ng mga magpapatupad ng batas na ito ay matitino rin.

Aminin man ng pamahalaan o hindi, sabihin man nilang kakaunti lang naman ang mga hindi matino sa hanay ng mga magpapatupad, hindi pa rin natin maaring ipagsapalaran ang ating buhay, kalayaan, at mga ari-arian sa mga elemento ng pamahalaan na bibigyan natin ng hindi pangkaraniwang kapangyahiran sa ilalim ng batas na ito.

Totoo, may tinatawag na “presumption of regularity” o pagpapalagay ng pagiging tama ng pagpapatupad. Sa madaling salita, sinasaad ng prinsipyong ito na hangga’t hindi napapatunayan na may kamalian sa gawain ng pamahalaan ay dapat itong ituring na maayos at matuwid. Nguni’t alam nating lahat na ito ay naka-angkla sa tiwala at rekord ng pagpapatupad. Hanggang ngayon, nasasaksihan pa rin natin ang mga walang pakundangan pagkamatay ng mga taong pinaghinalaang sangkot sa ilegal na droga. Sinasabi na sila ay nanlaban. Nguni’t sino ang makakatiyak ng ganuon? At, maski na mananagot sila sa kanilang mga ginawang mali, hindi na natin mabubuhay ang mga namatay, kagaya ng 17-anyos na si Kian delos Santos.

Sa Anti-Terrorism Law, ang sinuman ay maaring akusahan ng pagiging terorista o naghahasik ng terorismo base sa hangarin ng mga ginagawa natin. Dahil mahirap matuntun ang tunay na hangarin, madali rin itong magamit sa pag-aakusa. Kapag sinabi ng pamahalaan na sa tingin nila ay may intensyon kang magsagawa ng mga aksyon na pang-terorismo, maari na nilang magamit ang mga probisyon ng batas laban sa atin, kagaya nang pag-piit sa atin ng hanggang 24 na araw maski walang warrant of arrest.

Ang halimbawang ito ay maaring nasa sukdulan, nguni’t ito ang mga maaring mangyari sa ilalim ng batas mangyari ang mga ito ngayon. Tama, pero bakit pa natin bibigyan ng legalidad ang mga ganito sa bagong batas?

Isa pa sa magiging pinsala nito sa lipunan ay ang pagpigil sa malayang pamamahayag ng mga tao ukol sa kanilang mga hinaing sa pamahalaan.
Nakakarindi na minsan sa social media ang ingay na dulot ng sari-saring mga opinyon, pero ito ay tanda na mayroon pa tayong kalayaan na pumuna sa ating pamunuan bagama’t unti-unti rin itong nababawasan. Sa ilalim ng bagong batas, magiging masigasig ka pa ba na sabihin, halimbawa, na si Duque ay dapat tanggalin sa Kagawaran ng Kalusugan kung ang pag- sabi nito ay maaring ituring na banta sa pamahalaan at isang anyo ng terorismo? Hindi dapat hayaan ang terorismo na manaig sa ating pamumuhay. Nguni’t ang bagong batas ay maraming taglay na probisyon na maaring abusuhin. Wika nga, ang demonyo ay nasa detalye. Sa huli, maaring higit na mapaninsala ang batas na ito kaysa sa kasamaan na gusto nating puksain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − five =