Sino daw itong opisyal ng gobyerno ang may phobia sa paggamit ng mga mumurahing monobloc?

Nakarating sa impormasyon ni Mang Teban na kapag may pinupuntahang miting ang opisyal, naghaha­nap pa ito ng matibay na upuan.

Kapag monobloc kasi ang ginamit nitong upuan, tiyak na mawawasak lang ito dahil sa bigat ng opisyal.

Ang kailangan kasi ng opisyal, ‘yung malalapad na executive chair na kayang buhatin ang kanyang mabigat na timbang.

Minsan na ka­sing nadisgrasya sa upuan itong opisyal kaya nagkaroon na ito ng phobia sa mahihinang monobloc.

Pintahan n’yo na. Ang opisyal na takot umupo sa pipitsuging monobloc ay bihirang mag-abroad. May letrang M sa kanyang pangalan as in Mabigat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 − 1 =