Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, nais nating bigyang-diin na dapat magpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga kabataan sa kabila ng krisis na dulot ng pandemya.

Mayroon kasing mga magulang na nagnanais na ipagpaliban na lang muna ngayong taon ang pag-aaral ng kanilang mga anak dahil sa takot na mahawa sila ng virus.

Pero ilang mga pag-aaral na ang nagsasabing may pangmatagalang pinsala sa mga estudyante kapag lalo pang pinahaba ang kanilang bakasyon.

Tulad ng isang ulat mula sa World Bank na may pamagat na “The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses”. Ipinapakita sa naturang ulat na ang paghinto sa pag-aaral ng mga estudyante kalaunan ay may malaking epekto sa kanilang kakayahang magkaroon ng maayos na hanapbuhay at kinabukasan. Sabi pa sa naturang ulat, mas nanganganib na mag drop-out ang mga nangangailangang mag-aaral o ‘yung tinatawag na ‘vulnerable’ at ‘struggling’ sa ganitong mga panahon.

Kaya dapat na magpatuloy pa rin sa pag-aaral ang mga estudyante. Ang mungkahi natin ay gawing ‘risk-based’ na lang ang basehan ng pagpasok sa eskwela ng mga bata.

Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon kasing mga rehiyon o probinsya sa bansa na wala namang kaso ng COVID-19. Sila ang puwedeng magsagawa ng physical o face-to-face classes pero kailangang panatilihin pa rin ang minimum health standards – tulad ng pagbabawal sa iba’t ibang uri ng pagtitipon—upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, magulang at school personnel.

Ilang ulit ding sinasabi ng Department of Education (DepEd) na sa pagbubukas ng klase ay hindi nangangahulugang magkakaroon na ng face-to-face learning, dahil sa ilalim ng Learning Continuity Plan (LCP) ng DepEd, hindi lamang online learning ang magiging paraan ng pagtuturo. Kabilang din sa iba pang mga paraan ng pagtuturo ang paggamit ng radyo, telebisyon at printed packets para sa mga mag-aaral na walang internet o gadgets.

Kailangan nating maunawaan na kapag pinahaba pa ang bakasyon ng mga bata, lalo na sa mga pampublikong paaralan, tiyak na mapag-iiwanan sila ng mga ka-edad nilang mas nakaka-angat sa buhay o nag-aaral sa mga pribadong eskuwelahan. Huwag natin hayaang mangyari ito.

Dapat maipagpatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa anumang wasto at ligtas na pamamaraan. Alalahanin natin na ang layon nito ay pag-angat natin sa kinabukasan ng mga kabataan, lalo na para sa mga lubos na nangangailangang mag-aaral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − five =