Bawat krisis, may binubuksang pagkakataon. At sa mahigit tatlong buwan nating pakikidigma sa pandemya ng Covid-19 ay napatunayan nating hindi nagpahuli ang pribadong sektor sa oportunidad na makapag-ambag sa labang ito.

Didiinan lamang natin ngayon ang pagkakataong ibinubukas ng pandemyang ito sa ating mga katuwang sa sektor ng industriya at pagninegosyo upang lalo pang pahalagahan ang kanilang ambag sa ating sama-samang pagbangon.

Habang malaki ang kanilang bahaging ginagampanan sa kasagsagan ng nagpapatuloy nating giyera kontra Covid-19, may malaking puwang para punan ang pangangailangan sa sama-samang pagkilos laban sa gutom at pagdarahop ng ating mga kababayang malubhang naapektuhan ng pandemya.

Sa pamamagitan ng “whole-of-society approach” nabuksan ang pagkakataon sa sektor-pribado na mabigyan ng access ang publiko sa abot-kayang pagkain upang masugpo ang kagutuman.

Sa ating pakikipagtalastasan sa mga miyembro ng Philippine Chamber of Food Manufacturers, Inc. (PCFMI) via teleconference, bilang tagapangasiwa ng Zero Hunger Task Force ng pamahalaan, ay ating binigyang-linaw na ang kasalukuyan nating nararanasang kumplikasyon sa ekonomiya na hatid ng Covid-19 pandemic ay pahiwatig ng pangangailangan upang maingat na magsagawa ng koordinayon, magmatyag, at suriin ang mga programa ng bawat ahensiya ng gobyerno at isali ang pribadong sektor upang matiyak ang isang whole-of-nation approach sa pagkamit ng seguridad sa pagkain at pagsugpo ng kagutuman.

Isa sa mga pangunahing tugon ng gobyerno sa Covid-19 outbreak sa usapin ng food security ay ang binuong pagsasanib ng National Food Policy (NFP) at Food Security Framework na itinatag sa ilalim ng Resolution No. 33 ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF).

Ang Task Force on Zero Hunger ang naatasan upang makabuo ng NFP na naglalayong mai-ugnay at bigyan ng linaw ang pangangasiwa ng mga programa ng gobyerno sa pagsugpo ng kagutuman, pagkamit sa katiyakan ng pagkain, mapagpabuti ang nutrisyon, at maitaguyod ang sustainable agriculture.

Kasama ang pakikilahok ng pribadong sektor, kilangan nating balangkasin ang isang pambansang polisiya sa pagkain na makatutugon sa new normal at magpapabilis ng pagbabago sa mga estratihiya sa konsolidasyon ng mga sakahan, modernisasyon, industriyalisasyon, at pagpapaunlad ng imprastraktura sa produksyon ng pagkain, access sa pagkain at katiyakan sa supply nito.

Klarohin natin — ang mga sagabal at paghihigpit sa mga lugar para maprotektahan ang publiko laban sa Covid-19 ay dapat piliting ipatupad ng mga stakeholders na kabilang sa food production upang muling makabuo ng mga bagong modelo sa pagni-negosyo, muling maiangkop ang mga merkado, at malampasan ang mga hadlang para makamit ang paglago ng ekonomiya kaugnay sa bagong kalakaran sa operasyon ng negosyo.

Ito ang nabuksang puwang sa pakikilahok ng pribadong sektor at makipagtuwang sa gobyerno upang tuklasin ang mga makabagong paraan tungo sa muli nating sama-samang pagbangon.

KLARO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 12 =