Ilang araw nalang at tatlong buwan na tayong nakikipagsapalaran sa pandemyang kinakalaban din ng buong mundo. Lagpas 90 na araw nang hindi lang pagod ang kapiling, kundi matinding panganib rin ang kaharap araw-araw ng ating mga frontliners. At ito rin ang dami ng araw kung saan nakikita at nararamdaman natin ang tunay na bayanihang Pinoy.

Isa sa pinakabagong proyektong inilunsad ng OVP kasama ng mga partners nito mula sa iba’t ibang sektor ay ang Oasis Project. Ang proyektong ito ay hindi lang tugon sa mga frontliners na nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan, kundi isa ring hakbang para rin mapangalagaan ang kanilang kalusugan.

Itinayo ang Oasis Project sa loob ng Lung Center of the Philippines. Sa tulong ng mga partners na buo ang puso na humalili sa mga inisyatibong nakatutok na tumulong sa ating mga kabayayan, nakabuo tayo hindi lang ng simpleng dorms kung hindi isang maliit na mala-paraisong pahingahan.

Pinalilibutan ng mga puno at landscaping na pinaghirapan ng mga volunteers at partners, dito maaring magpahinga at makapag-relax ang ating mga frontliners. Dahil maliban sa pagod na bitbit nila tuwing may duty, dala rin nila ang matinding stress na maaring galing sa trabaho, o pag-aalala sa kanilang pamilya. Naniniwala kaming makakatulong sa kanilang pagpapahinga at pagpapalakas ang kapaligirang maaliwalas at tahimik.

Sa gitna ng unos na dala ng pandemya at lahat ng kaguluhan sa loob ng kanilang di bababa sa 12-oras na duty, kahit papaano, may matatakbuhan silang lugar para panandaliang ituon ang pagpapagaling sa kanilang sarili. Makapag-rejuvinate kumbaga hindi lang ng kanilang pisikal na kapaguran, kung hindi pati ang hapo na dala ng samu’t saring emotional at mental stress. Isang masasabing haven ang naging layunin ng Oasis Project: para may kanlungan ang ating pagod na pagod na mga bayaning patuloy na nakikipagsapalaran sa kalabang hindi natin nakikita.

Sa pangunguna ni VP Leni Robredo, patuloy ang mga programang nakatuon na matulungan hindi lang ang mga kababayan nating naapektuhan ng quarantine. Pinakamalaking porsyento ng mga nalikom na donasyon noong mga nakaraang buwan ay ibinuhos ng OVP at mga partners nito sa mga pangangailangan ng mga frontliners. Mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ospital na kulang ang mga PPEs, pagkain, transportasyon, pati na pansamantalang matutuluyan ang tinutukang matulungan ng ating tanggapan.

Sa kasalukuyan libu-libong frontliners na ang ating naabot, at nakapagdadala rin tayo ng tulong mula Aparri hanggang Jolo. Ngunit kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ni VP Leni, hindi tayo titigil sa pag-alalay sa ating kapwa lalo pa’t may ganitong sakuna. Hindi tayo titigil dahil sa kahit anong paraan, maliit man o malaki, laging makakapagdala tayo ng kaunting katahimikan sa panahong nasa gitna tayo ng laban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − seven =