Kilala sila sa tawag na “duster gang”.

Sila daw ang mga tsismosang kapit-bahay na kahit bawal ang umpukan ay walang tigil sa pagkakalat ng tsismis.

Ang papel daw nila ay ipaalam sa kabarangay na may ayuda na kaya front-liner din sila na maituturing.

Dahil may social media na, sila rin ay kasama sa group chat kaya ‘di sila pahuhuli sa pagputok ng balita.

Ayon sa “We Are Social’s Global Digital Report 2019”, may 76 milyon na Pilipino ang aktibong gumagamit ng social media o 71 porsyento ng ating kabuuang populasyon.

Katamtaman na apat na oras araw-araw ang ginugugol ng mga Pinoy sa Facebook, YouTube, Twitter at Instagram.

Libangan ng mga Pinoy ang makinig sa bulong-bulongan sa kanto at mag-aksya ng oras sa buhay ng iba sa social media.

Isa sa mga pinakamatagal na palabas sa telebisyon ay may tema na talambuhay ng mga pangkaraniwang tao na ginagawa na tila teledrama.

Binabasa ng tagapagsalaysay ang liham habang may pagsasadula o pag-arte ng kwento.

“Hooked” ang mga manonood lalo na ang mga mahilig mag-“emote”.

Sa kabilang banda, ano naman kaya ang nararamdaman ng letter-sender habang pinanonood nya ang tunay na salaysay ng kanyang buhay?

Ano ang naglalaro sa isip ng letter-sender sa kanyang paglalahad ng sariling kwento?

Naranasan mo na ba sulatan ang iyong sarili?

Isa sa pamamaraan sa life coaching ay ang note-to-self o letter-writing exercise.

Napakainam na paraan ito para gamitin ang enerhiya kaysa pag-usapan ang buhay ng iba.

Nakatutulong pa ito para mapaunlad at magkaroon ng tamang landas ang pamumuhay.

Sa paggawa ng note-to-self o letter-writing, kailangan lang ng ballpen, papel at letter-envelope.

Payak lang ang mga gamit sa life coaching exercise na ito kaya isa ang note-to-self sa mga pinakamadaling gamit ng coach at coachee.

Old school ito para sa mga Millennial pero pwede rin naman na gawin ito sa tablet o smartphone, at i-email o post sa Facebook gamit ang nais na privacy setting.

Kung may isang mapagkakatiwalaang kapamilya o bestfriend forever ay maaari rin itong ipadala sa kanya.
Ang sulat sa sarili ay maaari na balikan anomang oras o araw para maalala ang iyong #lifegoals o suriin ang mga hakbang, maliit man o malaki, para makamit ito.

Narito ang paraan ng pagsulat sa sarili:

Ilagay ang petsa, magsimula sa Dear o Hi at isulat ang iyong pangalan.

Nahahati ito sa dalawang parte.

Sa unang parte ay ilagay ang iyong nasa isip o imahinasyon ng nais o gusto sa buhay sa loob ng tatlong taon (maari rin na mas maiksing panahon) bilang iyong future self.

Dito ay maikukumpara ang kasalukuyan (2020) o ang iyong present self.

Maglakbay-diwa sa itsura o larawan ng iyong buhay sa 2023.

Ano ang iyong narating o nakamit?

Ano ang iyong mga ginawa o pinagdaanan para makarating or makamit ang iyong mga adhikain o mithiin sa sarili?

Sa pangalawang parte (hiwalay na papel) naman ay ang iyong future self o ikaw sa taong 2023 na susulat sa iyong present self (2020).

Gusto ng life coach na tumatak at sumalamin sa coachee ang sulat na ito kaya dapat ay gawin ang mga sumumunod na hakbang.

Isulat ang iyong #lifegoals at kung ano ang itsura ng buhay kung ikaw ay tunay na maligaya na at nakamit na ang lahat ng iyong ninais.

Gamitin ang iyong pagiging creative at ‘wag mag-alinlangan na isulat ang ano mang laman ng iyong puso at isip.

Ang note-to-self writing ay di kailangang madaliin para agad matapos.

Maaari itong gawin sa isang lugar na makapag-isip ka nang maayos at maluwalhati.

Nasa ‘yo ang pagpili sa oras at klima na nais para sulatan ang sarili.

Ang mahalaga ay kung saan ka magiging payapa at magkakaroon ng inspirasyon.

Iwasan rin na i-edit o i-censor ang iyong sulat sa sarili.

Hayaan lang na maisulat at ‘wag husgahan ang liham.

Tanggapin ang laman ng sulat bilang pagkilala sa ‘yong sarili at mga kakayahan.

Posible man o imposible ang mga pangarap sa unang tingin ay ‘wag rin basta-basta burahin.

Palitan naman ang mga ‘di kanais-nais sa buhay kung may ibang panaginip o dream.

Sabi nga, “Don’t like the chapter you’re in? Write a new one. You’re the author of your life.”

Pirmahan ang sulat, ilakip sa letter-envelope, at iipit sa pagitan ng mga libro sa bookshelf.

Kung digital, gumawa ng e-signature at i-email sa sarili or sa pinagkakatiwalaang tao.

Buksan ang sulat matapos ang tatlong taon.

Maaari rin na basahin ang sulat ano mang araw o panahon kung may gustong baguhin o alalahanin.

Sa new normal hatid ng coronavirus pandemic ay uso ang mga kataga na “pivot or perish”.

“Perish” kung ikaw ay ‘di makasunod sa new normal at manatili sa old self — lumipas, nawala o napahamak.

“Pivot” kung nais na mamuhay sa isang bagong sistema, magbago, at lumago pa ang sarili at pamumuhay.

Sabi nga ng isang kanta ni Sarah G.:
“Sa walang hanggan na kalye, tumatakbo
Ang pag-ibig (o buhay) na tila ba ‘sang biyaheng
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang…”

Namamangha pa rin ako na makakita ng isang 10 wheeler-truck kung ito ay liliko lalo kung masikip ang U-turn slot.

Kung paano ikiran, kidkiran o ikutan ang makipot na daan ay parang magic sa tulad ko na hindi naman cargo truck driver.

Ang top driving skill na ‘to ay nagbibigay sa drayber ng mas mataas na sahod kumpara sa iba.

‘Di makararating ang cargo containers o “piggy backs” sa mga pantalan, at sa patutunguan ang goods, supplies and raw materials na sakay nito kung walang kakayahan o kasanayan ang trucker.

May traffic, barriers o obstacles na daraanan sa kanyang paglalakbay ngunit ang strengths at values ng driver ay ang magpapanatili sa kanyang maayos na paglalakbay.

Nakasalalay sa sariling kagustuhan o pagpupunyagi para magtagumpay sa permanent now.

Hinihingi ng pagkakataon na ito na tayo ay ang mag-rethink at repurpose.

Pag-isipang muli ang, at magpanibago ng layunin, sa buhay.

Kailangan ang pagkalimot sa “comfort zone”, at ang paggamit ng “outside the box thinking” para magwagi sa panahon ngayon at makarating sa ating destinasyon.

Malamang sa mga susunod na araw ay mararanasan na ang bagong yugto sa ating buhay.

Paano natin iikutan ang extra-challenge na ito?

Magpadala ng liham sa sarili.

Ikaw ang simula.

Kung may katanungan ukol sa Life Coaching o may kwento kayo na nais ibahagi, maaaring mag-email sa coachalextr@gmail.com o magtext sa 0917-5332322.

*Si Lex Rosete ay isang Certified Life Coach mula sa Life Coach Philippines. Isa rin syang guro, trainer at consultant sa communication, human resources management, organization development, at public administration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =