Palakpakan na may kasamang malakas na sigawan ang dapat nating ibigay para sa Pambansang Komisyon Para Sa Kultura at Mga Sining na mas kakila bilang National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

Sa isang referendum na isinagawa noong ika-17 hanggang ika-22 ng Abril 2020, iapbrubahan ng Lupon ng mga Komisyoner ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ang kabuuang badyet na PhP63.8 milyon para sa “NCCA Assistance Program in Response to the Call for Bayanihan to Heal as One Act.” Ang pondong ito ay karagdagang ayuda sa naunang PhP4 milyon na ipinamahagi ng NCCA.

Sa kasalukuyan, ang ipinamamahagi sa ilalim ng “NCCA Assistance Program for Artists and Cultural Workers Under the State of Calamity” ay nagkakahalagang PhP5,000.00 para sa mga artista at manggagawang pangkultura na kabilang sa employer-employee relationship, walang regular na kita, nagtatrabaho ng freelance, at nawalan ng kita dahil sa enhanced community quarantine (ECQ). Ang pondo ay mula sa NCCA Board Res. No. 2020-311, “Arts Program as Quick Response for Natural and Human Induced Disaster”, na inapbrubahan noong ika-20 ng Pebrero 2020. Sa ilalim ng programang ito, nakapag-abot ng tulong ang NCCA sa humigit kumulang 1,005 na benepisyaryo.

Kung ang unang bahagi ng assistance program ng NCCA ay nakatuon sa agarang pagpapaabot ng tulong, ang ikalawang bahagi naman ay nahahati rin sa dalawang pang bahagi. Una ay ang pagpapatuloy ng Cash Assistance Program para sa karagdagang 1,250 benepisyaryo mula sa NCCA-TUPAD at mga inendorso ng Artists Welfare of the Philippines, Inc. (AWPI) at Film Academy of the Philippines (FAP). Ito ay nagkakahalagang PhP6.4 milyon.

Ang natitirang PhP57.4 milyon naman ay para sa ikalawang sa bahagi na gagamiting suporta para sa grants ng bawat komite, subsidy programs, o mga online projects na alinsunod sa mandato ng bawat komite. Ang pondo para sa ikalawang bahagi ay ipapamahagi sa pamamagitan ng 19 na pambansang komite ng NCCA.

Bukod dito, ang bawat komite ay magdedesisyon kung paano gagamitin ang kanilang pondo, at kung mapagdesisyunang cash assistance program ang pinakamainam na tugon sa sektor, makatatanggap ng PhP5,000.00 ang maaprubahang benepisyaryo.

Hindi ba kapuri-puri ang pagtulong na ito para sa ating mga artista at cultural workers? Hindi matatawaran ang mga artista ng bayan at cultural workers na siyang nangagalaga sa kaluluwa at kutura ng Pilipinas nating mahal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + five =