Nakarating sa atin ang mga ulat na guilty ang hatol ng korte laban kay Maria Ressa. This is a chilling development.

Ang banta sa kalayaan ng isa ay banta sa kalayaan ng lahat. Kung mababaluktot ang batas at mga institusyon ng gobyerno upang idiin ang isang Maria Ressa, ano pa kaya ang ibig sabihin nito para sa mga kalayaan ng ordinaryong mamamayan?

Alalahanin natin na hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ang batas para busalan ang malayang pamamahayag. Silencing, harassing, and weaponizing law against the media sends a clear message to every dissenting voice: Manahimik kayo, kung ayaw ninyong matulad sa kanila.

Habang patuloy ang laban natin kontra COVID-19, kailangan natin ang malayang pahayagan, hindi lamang para masigurong nakabase sa wastong impormasyon ang kolektibo nating pagtugon, kundi para rin itaguyod ang katotohanan at paninindigan bilang mga pangunahing haligi ng ating demokrasya.

Despite this outcome, it is incumbent upon the press, and every free Filipino, to hold fast to our courage and not be cowed into silence. Bagkus, patatagin pa sana nito lalo ang ating loob, sa patuloy nating pagpanday ng isang makatao, makatotohanan, at makatarungang lipunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + thirteen =