Saksakan ng galing

Sunod-sunod ang mga maaring ituring na dagok sa kalayaan ng pamamahayag.

Taas-matrikula, ipagpaliban

Mabigat po ang dagok ng pandemya sa ating mga paaralan lalo na sa mga pribadong kolehiyo at unibersidad. Humantong na nga sa pagbabawas ng mga empleyado at permanenteng pagsasara ng ilang paaralan ang matagal na pagkaudlot ng pasok.