Payong Kapatid: Madaldal

Payong kapatid: kuya rom

Dear Kuya Rom, Isang taon na kaming nagsasama. Pagkaraan ng honeymoon, napansin kong ang lalaking napanga­sawa ko ay madada. Siya ay mabuti at mabait. Committed talaga siya sa relationship namin. Mahal ko siya. Kami ay magkasundo sa maraming bagay. Gusto ko ang mga ginagawa niya, maliban sa pagiging madada niya sa lahat ng oras. Mas […]