Pasok mga suki

Sana ay matapos na ang pandemic kasi wala nang online buyers.

Aktres, tinarayan, isinoli ang regalong pabango

May ilang istorya kaming narinig­ mula sa ilang online buyers sa ilang online resellers na mahilig magpadala ng signature brand gifts sa ilang kilalang mga artista.