Saksakan ng galing

Sunod-sunod ang mga maaring ituring na dagok sa kalayaan ng pamamahayag.

Wala nang panganib

Aksyon Lady by Kaye Dace

Panlima na sa puwesto ngayong taon mula sa fourth place ang Pilipinas sa record ng mga bansang mayroong mataas na record ng napapatay na journalist sa buong mundo sa nakalipas na sampung taon.