GM Sadorra sabak uli

HUMINTO sa paglalaro si Pinoy Grandmaster Julio Catalino Sadorra dahil pinagtuunan nito ng pansin ang pagiging coach.

Solusyunan ang problema sa trapik!

Ang isyung panlipunan na gusto kong pagtuunan ng pansin ay marahil ang walang katapusan na “traffic” na nararanasan sa Metro Manila. Ito ang isyu na hindi mawala-wala at hindi mabigyan ng solusyon ng kada administrasyon na mayroon sa Pilipinas.